Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Porady

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sposób postępowania w przypadku zagrożenia obiektu Uczelni określają Procedury działania na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń w Uniwersytecie Jagiellońskim

Informacje o zagrożeniu w obiektach Uczelni pracownicy, studenci i doktoranci mogą otrzymać poprzez:

system informatyczny (komunikaty na stronie www.pczk.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl),

Regionalny System Ostrzegania RSO (za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego),

lokalne środki masowego przekazu (za pośrednictwem Biura Prasowego),

aplikację SMS,

elektryczne syreny głośnomówiące Centralnego Systemu Alarmowania (za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego),

pocztę elektroniczną,

system łączności przewodowej,

elektroniczne tablice informacyjne,

urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych i technicznych,

urządzenia nagłaśniające przenośne lub bezpośrednio głosem.

W przypadku, gdy nie ma możliwości własnymi siłami i środkami samodzielnie zlikwidować / zneutralizować źródła zagrożenia, natychmiast należy powiadomić właściwe służby.

Kierownicy jednostek organizacyjnych / administratorzy obiektów są odpowiedzialni za:

aktualizowanie procedur działania i dostosowania ich do nadzorowanego obiektu (uwzględniając jego specyfikę tj. położenie, przeznaczenie i jego charakterystykę techniczną itd.),

zapoznanie pracowników, studentów i doktorantów z procedurami,

organizowanie treningów w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków  ewakuacji.

Realizacja przedsięwzięć zawartych w procedurach (realizowanych przed i po zarządzeniu ewakuacji) zapewnia minimalizację strat w ludziach i ogranicza ewentualne straty w mieniu. Nie ma procedur, które zapewniły by pełne bezpieczeństwo wszystkim w każdej sytuacji, w szczególności w odniesieniu do zagrożeń asymetrycznych  - ataków terrorystycznych.