Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Powszechne ostrzeganie i alarmowanie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium RP

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji rzeczywistego zagrożenia.

Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów wykrywania i alarmowania możliwe jest po ogłoszeniu rozpoczęcia treningów lub ćwiczeń przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24-godzinnym wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie zawiera informacje o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu lub ćwiczenia.

Decyzje o wprowadzeniu lub ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu ostrzegawczego, a także o ich odwołaniu, podejmuje właściwy terytorialnie organ administracji publicznej.

Na terenie miasta Krakowa sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być przekazywane w następujący sposób:

akustyczny system alarmowy – system syren;

środki masowego przekazu – TV, radio, internet, telefonia komórkowa.

 

SYGNAŁY ALARMOWE

Ogłoszenie alarmu - sposób ogłoszenia:

sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut;

przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla (podać rejon);

wizualny sygnał alarmowy – znak żółty w kształcie trójkąta  lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.

 

Odwołanie alarmu - sposób ogłoszenia:

sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie  3 minut;

przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla (podać rejon).

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie (podać rejon) około godz. (podać czas) może nastąpić skażenie (podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek).

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażeniadla (podać rejon).

 

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu –  formę i treść komunikatu uprzedzenia
    o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażeniadla (podać rejon).

 

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - sposób ogłoszenia:

  • przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców).

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska - sposób odwołania:

  • przez środki masowego przekazu –  powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski dla (podać rejon).

 

Podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r.  (Dz.U. z 2013 r., poz. 96)